Eğitimin Hedef Kitlesi

Maliyet muhasebecileri, Finans yöneticileri, Muhasebeciler, Finansçılar, Maliyetin finansal tablolar üzerindeki etkilerini öğrenmek isteyen Üretim yöneticileri

Eğitimin Kapsamı

Bütçe; işletme yönetimi ile ilgili planların sayısal olarak ifade edilmesi ve işletmenin gelecekteki faaliyetlerinin belirlenerek finansal hedeflerin tahmin edilmesidir. Bütçeleme işletmeler için hem geleceğe ilişkin amaçları sayısal olarak ifade edilebilme hem de bu amaçlara ulaşılıp ulaşılamadığını kontrol etme aracıdır. Bu çerçevede bütçeleme süreçleri, işletme bütçeleri türleri ve hazırlanma şekilleri, bütçelerin bir kontrol ve performans değerlendirme aracı olarak kullanılması bu eğitimde kapsamlı şekilde ele alınacaktır.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı katılımcılara, işletme bütçelerinin hazırlanma sürecini öğretmektir. Bu kapsamda, öncelikle muhasebenin temel kavramlarına değinilecek ve başlıca finansal tablolar tanıtılacaktır. Daha sonra bütçelemenin mantığı ve nasıl hazırlanması gerektiği açıklanacaktır. Son olarak, bir örnek ile uygulamalı bir bütçe çalışması yapılacaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

• Muhasebenin Temel Kavramları ve Temel Finansal Tablolar

• İşletme Bütçeleri ve Önemi

• Bütçelemenin Temel İlkeleri

• Satış Bütçesi

• Üretim Bütçesi

• Faaliyet Giderleri Bütçesi

• Bütçelenmiş Gelir Tablosu ve Bilanço

• Nakit Bütçesi

• Bütçe Sapmalarının Analizi