Eğitimin Hedef Kitlesi

Şirketlerin hazine, fon yönetimi, mali kontrol, bütçe, muhasebe, risk yönetimi vbg. finans ve muhasebe alanında çalışanlar olduğu kadar yaptıkları işler itibariyle bir kurumun likiditesinde ve işletme sermayesinde önemli etkiler bırakan diğer departmanlarda çalışanlar.

Eğitimin Kapsamı

Bir kurumun en önemli günlük görevlerinden biri olan likidite ve likidite riskinin yönetimi konusunda yöntemler ve araçlar üzerine tartışmak ve özellikle İşletme Sermayesi Yönetimi ile bir kurumun ana faaliyetlerden elde ettiği nakit akımları arasındaki uzun vadeli bir bakış açısıyla ilişkiyi kurmaktır.

Eğitimin Amacı

Bir kurumun en önemli günlük görevlerinden biri olan likidite ve likidite riskinin yönetimi konusunda yöntemler ve araçlar üzerine tartışmak ve özellikle İşletme Sermayesi Yönetimi ile bir kurumun ana faaliyetlerden elde ettiği nakit akımları arasındaki uzun vadeli bir bakış açısıyla ilişkiyi kurmaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Kaynaklarına Göre Riskler Likidite ve Likidite Riski

• Likiditenin Tanımı

• Likidite Riskinin Kaynakları ve Diğer Risk Kaynaklarıyla İlişkisi

• Yetersiz Likiditenin Sonuçları

• Kısa Vade için Likidite Tamponu, Nakit Çıkışları ve Likidite Yeterlilik Ölçüsü Uzun Vadeli Bir Perspektifle Nakit Akımlarının Analizi

• Klasik Anlamda Likidite ve Faaliyetlerle İlgili Oranlar

• Nakit Akımlarının Türlerine Göre Analizi

• Faaliyetlerle İlgili Nakit Akım Oranları

• Çekirdek İşletme Sermayesi ve Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları Arasındaki İlişkinin Analizi

• FAVÖK (EBITDA) ile Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları Arasındaki İlişki