Eğitimin Hedef Kitlesi

Daha önce Finansal Matematik, Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler eğitimlerinin ve Finansal Tabloların Analizi eğitimlerinin alınmış olunması veya bu konuda daha önceden bilgili olunması gerekir.

Eğitimin Kapsamı

Amortismanın vergi avantajı ile yatırımların finansman niteliğine göre sermaye maliyetinin nasıl belirlendiği üzerinde durulacaktır. Yatırım ile ilgili risklerin analizinin yatırım kararları sonuçları üzerindeki etkilerinin nasıl hesaplanabileceği de bu eğitimin önemli bir parçası olacaktır. Sonuç olarak, bir yatırımın fizibilitesinin iki ana unsuru olan nakit akımlarının tahmini ile bu nakit akımlarının yatırım kararları açısından değerlendirilmesi bu eğitimin iki ana odak noktasıdır.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimde katılımcılar bir yatırımın nakit akımlarının nasıl tahmin edilebileceğini, nakit akımlarının belirlenmesinde yatırımlarla ilgili işletme sermayesi ihtiyaçlarının nasıl dikkate alınacağını göreceklerdir.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Sermaye Bütçelemesinin Nedeni ve Organizasyonu

• Sermaye Yatırımına Neden İhtiyaç Duyulur?

• Sermaye Bütçelemesi ve Yatırımları Sadece Finansın İşi Değildir?

• Sermaye Yatırımı Türleri

• Her Bir Yatırımı Ayrı Birer Şirket Gibi Ele Almak

Yatırımın Sermaye Maliyeti Oranı

• Risksiz Getiri Oranı

• Risk Primi

• Sermaye Maliyeti Oranının Tahmini ve Finansmanı Fizibilite ve Yatırımdan Beklenen Nakit Akımlarının Tahmini

• Yatırım için Gerekli Parametrelerin Oluşturulması ve Tahmin Edilmesi

o Makro Ekonomik Koşulların Tahmini

o Firmanın Faaliyet Gösterdiği Sektörün ve Pazar Parametrelerinin Tahmini

• Her Bir Yatırımı Ayrı Bir Şirket Gibi Düşünerek Bütçesinin Oluşturulması

o Yatırımlara Bağlı Olarak Gelir Tablosu Kalemlerinin Tahmin Edilmesi

o Yatırımlara Bağlı Olarak İşletme Sermayesi İhtiyacının Tahmin Edilmesi

o Başlangıç ve İleri Aşamada Yapılacak Yatırım Tutarlarının Tespit Edilmesi

o Yatırımların Dönemlere Göre Nakit Akımlarının Oluşturulması

Yatırım Projelerinin Değerlenmesi

• Net Bugünkü Değer ve İskontolanmış Nakit Akımları Yaklaşımı

• İç Verim Oranı ve İskontolanmış Nakit Akımları Yaklaşımı Yatırım Projelerinin Değerlenmesinde Risk Analizi

• Duyarlılık Analizleri

• Senaryo Analizleri

• Yatırımın Net Bugünkü Değer Değişikliklerinin Analizi