Eğitimin Hedef Kitlesi

Eğitimin Kapsamı

Vergi hesabındaki başlıca kalemlerin incelenmesi ve ilgili mevzuata bakış, sektörel vergi konuları üzerine değerlendirme

Sigortacılık sektör muhasebesi ve finansal tabloları ile sektörü en çok ilgilendiren IFRS başlıkları

Eğitimin Amacı

Sigortacılık sektör vergi, muhasebe ve raporlama birimleri ile iç sistemler çalışanlarının vergi ve yerel muhasebe ve raporlama kabiliyetlerini arttırmak ve güncel TFRS konuları hakkında bilgilendirmek

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Vergi hesabındaki başlıca kalemlerin incelenmesi ve ilgili mevzuata bakış, sektörel vergi konuları üzerine değerlendirme  (Yarım gün)

Sigortacılık sektör muhasebesi ve finansal tabloları (orta-üst detay) ile sektörü en çok ilgilendiren IFRS başlıkları (üç yarım gün)