Eğitimin Hedef Kitlesi

İç Kontrol, İç Denetim, Risk Yönetimi çalışanları ve yönetiminden sorumlu tüm personel

Eğitimin Kapsamı

Dijital dönüşüm ve piyasadaki bozulmaların bir sonucu olarak riskin evrimi, denetçinin rolünü tarihte diğer zamanlardan daha dinamik hale getirmiştir. Bu nedenle, kontrol listelerine ve eski denetim çalışma programlarına dayalı bir denetim yapılması her geçen gün önemsiz hale gelmektedir. Artık denetçilerin görevi, vizyonlarının şirket ile aynı hizada olmasını sağlamak için paydaşlarla işbirliği yapmak ve paydaş beklentilerinin gerçekleşmesi konusunda makul güvence sağlamaktır. Denetim faaliyetleri de verimlilik ve esneklik odaklı çevik anlayış ile etkinliklerini arttırabilmektedir.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı katılımcılarımıza çevik anlayışı, çevik manifesto ilkerlerini, çevik metodoloji ile denetim fonkisyonlarının entegrasyonun konusunda bilgi paylaşımı hedeflenmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Denetim ve Teknoloji Çevik Yaklaşım

Yalın ve Çevik Denetim

Geleneksel Denetim Anlayışı ile Farkları

Örnek Çevik Denetim Planlaması

İyi Uygulama Örnekleri