7.100 Mali Tablo Suistimalleri

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        1.600 ₺ + KDV

Tüm şirketlerin üst yönetimleri, İç Denetim, Finans, Mali İşler ve Uyum ve Suistimal Önleme ve İnceleme alanında görev yapan çalışanları.

En yüksek maliyetli suistimal çeşidi hangisidir?

Mali tablo suistimallerinin amacı nedir?

Hangi yollarla gerçekleştirilebilir?

Etkileri nelerdir?

Ortaya çıkarma yöntemleri nelerdir?

Önlemek mümkün müdür?

Sonuçları en büyük olan suistimal çeşidi mali tablo suistimalleridir.Etkilediği taraflar yalnızca kişiler değil, şirketler, o şirketlerle iş yapanlar ve hatta ülke ekonomisi olabilir.

Eğitimimiz, genel olarak suistimal konusuna değindikten sonra, finansal tablolar üzerinde neden suistimal gerçekleştirildiğini, bunun hangi metotlarla yapıldığını, bu metodların ortaya çıkarılma ve önlenme yollarını paylaşmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Programı

• Genel Suistimal Tanımı

• Mali Tablo Suistimali – Genel Bilgiler

• Metotlar • Hayali Gelirler

• Zamanlama Farkları

• Gizlenmiş Yükümlülükler ya da Giderler

• Finansal Tablo Dipnotları

• Gerçeği Yansıtmayan Varlık Değerlendirmeleri

• Soruşturmanın Tanımı ve Kapsamı

• Soruşturma İlkeleri

• Soruşturma Süreci

• İfade Alma Süreci

• Raporlama Süreci