7.16 Kurumsal Risk Yönetimi

En Yakın Eğitim Tarihi
30 Temmuz Online

1 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

Mali İşler Bölümü, Risk Yönetim Bölümü, Stratejik Planlama Bölümü Çalışanları, Şirket Sahip veya Yöneticileri

Belirsizliğin ve değişimin hızlanarak arttığı günümüzde şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli risklerini tespit edebilmesi ve uygun şekilde yönetebilmesi, hayatta kalmayı ve dayanıklılığı sağlayan unsurlardan biridir.

Risk kavramı, kurumsal risk yönetimi ve unsurları ve ilgili metodolojilerin paylaşılması ile şirketlerin hedeflerine ulaşabilmesi ve büyüme esnasında risklerini doğru şekilde yönetebilmesi için gereken temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

• Temel Tanım ve Kavramlar

o Risk, belirsizlik ve değişkenlik tanımı

o Riskin temel özellikleri

o Risk değerlendirmesi

o Riskin kaynakları ve unsurları

o Risk türleri

• Risk iştahı ve belirlenmesi

• Risk Yönetiminden Kurumsal Risk Yönetimine

• Kurumsal Risk Yönetimi

• Kurumsal Risk Yönetiminin faydaları

• Kurumsal Risk Yönetimi sürecinin aşamaları

• Kurumsal Risk Yönetim yöntemleri

• Temel Kurumsal Risk Yönetimi metodolojileri

o COSO

o ISO

o ISO ve COSO benzerlik ve farklılıkları

• Risk Yönetiminde Sorumluluklar

o Yönetim kurulunun rolü

o Denetim ve risk komitelerinin rolü

o İç denetimin rolü

o Dış denetimin rolü

o Güvence hatlarının sorumlulukları

• KPMG Risk Yönetim Modeli

• Örnekler üzerinde tartışma