7.4 Uyum Yönetimi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0,5 Gün
Katılım Ücreti:        600 ₺ + KDV

Uyum yöneticileri, İç Denetim yöneticileri, İç Kontrol yöneticileri, Kurumsal Risk yöneticileri, Hukuk Müşavirleri ve İnsan Kaynakları yöneticileri

Kurumlar uyum yönetimine neden ihtiyaç duyar?

Uyum yönetiminin kurum organizasyonundaki yeri ne olmalıdır?

Uyum yönetimi ile risk yönetimi arasında nasıl bir ilişki var?

Uyum riskleri nasıl belirlenir, uyum veri tabanı nasıl oluşturulur?

Uyum yönetimi süreçleri neleri kapsamaktadır?

Uyum yönetiminde due diligence faaliyetlerinin yeri ve önemi nedir?

Uyum yönetimine ilişkin anahtar performans göstergeleri nelerdir?

Uyum yönetiminde kullanılan sistemsel araçlar nelerdir?

Eğitimimiz; finansal ve operasyonel riskler kadar yasal ve itibar risklerini de minimize etmeyi hedefleyen kurumlar için uyum yönetimi ile bu hedefe nasıl ulaşılacağını göstermek üzere tasarlanmıştır. Bu eğitimle risk değerlendirme sürecinden uyum veri tabanı oluşturmaya, due diligence faaliyetlerinden iş etiği kurallarına tüm uyum yönetimi süreçlerinin, amaç, kapsam ve yöntemlerinin aktarılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda örnek vakalar ile uyum risklerinin yönetilmemesinin ne gibi sonuçlar doğurabileceği ve uyum risklerinin doğru yönetilmesinin kurum üzerindeki etkisi değerlendirilecektir.

Eğitim Programı

• Uyum Yönetiminin Amacı

• Kurumsal Yönetimde Uyum Yönetiminin Yeri

• Uyum Yönetimi Rol ve Sorumlulukları

• Uyum Yönetimi Süreçleri

• Uyum Risklerinin Değerlendirilmesi

• İş Etiği ve Due Diligence Faaliyetleri

• İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Hukuk İle İlişkiler

• Uyum Yönetimi Çözümleri

• Örnek Vaka İncelemesi