Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali İşler, İnsan Kaynakları ve İç Denetim / İç Kontrol bölümlerinin yöneticileri ve yönetici yardımcıları

Eğitimin Kapsamı

Sürekli değişen mevzuat, özellikle insan kaynakları ve mali işler departmanında çalışan personelin, yönetici kadronun ve şirket yönetiminin takip edemeyeceği, hatalı uygulamalar sebebiyle risk doğuran işlemler yapılmasına, hatta kullanılabilecek olan avantajların gözden kaçırılmasına sebep olmaktadır.

Günlük hayatımızda artık otomatik olarak verilerin alındığı, aktarıldığı, muhasebe hatta vergi beyanname ve SGK bildirimlerinin yapıldığı düşünüldüğünde, sistem kontrolü ve birebir bordro kontrolünün önemi artmaktadır.

Bu eğitimimizde bordro hazırlanması ve hesaplama yapılması öncesinde bilinmesi gereken yasal düzenlemeler, parametreler, hataya açık düzenleme ve uygulamalar anlatılarak bordro kontrolünün atölye çalışması ile örneklemesi değişik örneklerle yapılacaktır

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, şirketlerin Yönetim, İnsan Kaynakları, İç Denetim, İç Kontrol, Personel, Mali ve İdari İşler departmanlarında görev alan çalışanlarının ya da bu alanlarda görev yapmayı düşünen adayların, yasal düzenlemeler ile desteklenerek bordro kontrolünü birebir yapabilmelerini değişik örnek ve vaka çalışmalarıyla sağlamaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

• Ücret • Nakdi ve ayni menfaat hesaplamaları

• Fazla mesai ve fazla çalışma hesaplamaları

• Kıdem & ihbar hesaplamaları

• İzin ücret hesaplamaları

• Sağlık ve hayat sigortalarının bordroya yansıtılmasındaki esaslar

• Bordro Hesaplamaları Atölye Çalışmaları