Eğitimin Hedef Kitlesi

İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alanların, temel bilgilendirme yapılması gereken yöneticilerin ve iş sürekliliği konusunda kendini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar

Eğitimin Kapsamı

• İş Sürekliliği Çerçevesi ve Stratejisinin Hazırlanması

• Süreç, Sistem, Varlık ve Risk Katalogların Oluşturulması

• Risk Değerlendirmesi

• İş-Etki Analizlerinin Oluşturulması

• Olağanüstü ve Acil Durum Planının Hazırlanması

• İş Sürekliliği planının (BCP) Hazırlanması

• Felaket Kurtarma Planının (DRP) Hazırlanması

• BT Süreklilik Planlarının ve Kurtarma Prosedürlerinin Hazırlanması

• Kriz Yönetimi ve Simülasyonun Oluşturulması

Eğitimin Amacı

✓ Organizasyonda mevcut gelişmeler dahilinde bir bütün olarak etkin bir iş sürekliliğinin sağlanması

✓ Hizmet devamlılığının sağlanmasına ilişkin önlemlerin oluşturulabilmesi

✓ Mevcut vakalar da dahil olmak üzere olağan ve olağan dışı olaylar sonucu meydana gelen maddi zararın en aza indirilmesi

✓ İş sürekliliği yönetimi kapsamında geçerli olan mevzuata ve kamu yönlendirmelerine uyumun sağlanması

✓ Değişen çevresel şartların kısa ve uzun vadeli etkileri incelenerek mevcut duruma uyum sağlamaya yönelik önerilerin geliştirilmesi

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 6 Saat

01 Krizin Tanımı ve Etkileri

02 Yaşanmış Kriz Vakaları

03 Ortak Çalışma

04 Kriz Yönetimi Metodolojisi

05 Risklerin Tanımlanması

06 Kriz Yönetim Ekibi

07 Kriz Yönetim Merkezi

08 Kriz Yönetim Planı

09 Kriz İletişimi

10 Test ve Tatbikatlar