Eğitimin Hedef Kitlesi

Her sektörden; proje yöneticileri, proje liderleri, proje ekip üyeleri, proje sahip ve kullanıcıları

Eğitimin Kapsamı

Ekonomik riskler ve rekabet ortamı, kaynakların etkin kullanımını ve öngörülebilir sonuçlara ulaşmayı gerektirir. Bu durum organizasyonların proje yönetimi metodolojilerine yatırım yapmasını zorunlu kılar.

Bu ihtiyaç göz önüne alınarak kurgulanan eğitimimizde; proje yönetimi süreçlerinin proje yaşam döngüsü boyunca PMI® metodolojisine uygun olarak nasıl yürütüleceği anlatılacaktır. Eğitim esnasında verilen teorik bilgiler, katılımcıların da dâhil edildiği pratik uygulamalar ile kullanılabilir yetkinlikler haline getirilmektedir.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizde; her sektörden katılımcıya, uluslararası kabul görmüş PMI® metodolojisi çerçevesinde;

 • proje yönetim süreçlerinin evrensel proje yönetimi metodolojileriyle nasıl yürütüleceği;
 • projelerin planlanan zamanda, istenen kapsamda ve planlanan bütçe içerisinde nasıl sonuçlandırılabileceği anlatılacaktır.

Bu kazanımlarla katılımcıların;

 • gerçekçi zaman, efor ve bütçe tahminleri sayesinde daha başarılı projeler yürütmesi,
 • sağlayacakları yüksek paydaş memnuniyeti ile sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilecek donanıma sahip olması hedeflenmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Temeller

 • Proje, portföy, program ve operasyon ilişkisi
 • Proje yönetimi ve organizasyonel yapı
 • Proje yöneticisinin rolü
 • PMI proje yönetimi çerçevesi

Proje Yönetimi Süreçleri

 • Projenin başlatılması
 • Projenin planlanması
 • Projenin yürütülmesi
 • Projenin izlenmesi ve kontrolü
 • Projenin kapatılması

Proje Yönetimi Bilgi Alanları

 • Kapsam yönetimi
 • Zaman yönetimi
 • Maliyet yönetimi
 • Diğer bilgi alanları

            - Kalite yönetimi
            - Kaynak yönetimi
            - İletişim yönetimi
            - Risk yönetimi
            - Tedarik yönetimi
            - Paydaş yönetimi

Örnek Proje Yönetimi Uygulaması