Eğitimin Hedef Kitlesi

Çekle işlem yapanlar, çek süreçlerine dahil olanlar, şirketlerin üst düzey yöneticileri, muhasebe/finans bölümü çalışanları, avukatlar.

Eğitimin Kapsamı

Çek, bir ödeme aracı olarak ticari hayatta işlem görmekte ve sıkça karşımıza çıkmaktadır. Taşıdığı şekil şartları ve kanunlardaki koruyucu hükümler sebebi ile iş hayatında önemli bir yer tutar. Bu nedenle çekin bilinçli bir şekilde doldurulması, zorunlu unsurlarının bilinmesi, devrinde ve ibrazında kanuna uygun hareket edilmesi, işleyişin sağlıklı şekilde yürüyebilmesini sağlayacaktır. Eğitimimiz, çekin düzenlenmesi, imzalanması, devredilmesi, ibraz edilmesi aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, çekin türleri, çekin ödenmemesi halinde açılması gereken dava ve icra takibi ve alınması gereken diğer idari yaptırımlar gibi faydalı olabilecek konuları içermektedir.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, çek süreçlerine dahil olanların çek hakkında teori ve pratikte bilgi sahibi olmalarını sağlamak, dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında farkındalık sağlamak, mevcut bilgilerini güncellemektir.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

1-Çekin zorunlu unsurları

2-Çeke konulabilecek ihtiyari kayıtlar

3-Çekin devri

4-Çekin ibrazı ve karşılığının ödenmesi

5-Çekten cayma

6- Çekin ödenmemesi

7-Karşılıksız kalmanın hukuki ve idari yaptırımı

8-Özel çek türleri