Eğitimin Hedef Kitlesi

Strateji konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkes.

Eğitimin Kapsamı

Stratejik düşünme eğitimi, bir organizasyonun başarılı bir şekilde yönetilmesi ve uzun vadeli hedeflere ulaşması için gerekli olan stratejik planlama sürecine odaklanır.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimle katılımcılar, strateji kavramının üzerinden geçerek, strateji modellerini çeşitli kurum örneklerinden tanıyacak ve bu modelleri kullanarak kendileri bir strateji oluşturacaklardır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

• Strateji Nedir?

• Stratejiyi Oluşturan Etmenler

o Planlama

o Risk Yönetimi

o Performans Ölçümü

• Başarılı Strateji Oluşturmanın Sırları

• Strateji Modelleri

o Swot Analizi

o Portföy Matrisi

o Boston Cunsulting Grup Matriksi (BCG Matriks)

• Stratejik İş Modelini Oluşturmak ve İş Modeli Tuvalini Kullanmak