Eğitimin Hedef Kitlesi

Şirketlerin IT, hukuk, İK, finans, denetim, risk bölümleri çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi, kanunun etkilerini ve alınacak aksiyonları içeren bir kapsam içermektedir. Bu eğitim, uyum çalışmalarında yer alacak idari ve teknik personel ile birlikte süreçte yer alan tüm paydaşlar için tasarlanmıştır. KVKK kapsamında detaylı bilgi sunan eğitimimiz, kanun çerçevesini, kurumların alması gereken tedbirleri ve bildirim yükümlülüklerini de içerecek şekilde sürecin tüm girdilerini bütünleşik bir yapıda aktarmayı amaçlamaktadır. Bu eğitim ile, sürecin sağlıklı bir yapıda kurgulanması amacıyla gerekli altyapının sağlanacağını düşünüyoruz.

Eğitimin Amacı

Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu kapsamda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken esaslar, yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapılarak Şirketlerin Kanun’da belirtilen sorumluluklarını yerine getirmek ve yasaya uyumlu hale dönüşebilmek amacıyla; oluşturması gereken süreç ve kontrol mekanizmaları ile etkin şeklide işletilmesini sağlayacak yapı uluslararası platformlarda kabul görmüş standartlar göz önünde bulundurularak anlatılacaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una Genel Bakış
 • Kişisel Verilerin Korunması ve Mevzuat Gelişimi
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu
 • KVKK’nın Sistematiği ve Temel Kavramlar
 • KVKK Kapsamında Sorumluluklar ve Uygulama Alanı
 • Kanunu İhlalin Hukuki Sonuçları
 • Kanun Kapsamında Uyum Analizi
 • Verbis’e Kayıt
 • Eksikliklerin Belirlenmesi
 • Eksikliklerin İyileştirilmesi Alınabilecek İdari Tedbirler Nelerdir?
 • Alınabilecek Teknik Tedbirler Nelerdir?