9.100 Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        900 ₺ + KDV

Şirketlerin IT, hukuk, İK, finans, denetim, risk bölümleri çalışanları

Avrupa Birliği’nin direktiflerine uygun olarak kişisel verilere dair çerçeve bir düzenleme getirmeyi amaçlayan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdi.

Şirketlerin BT, Hukuk, Denetim, İnsan Kaynakları bölümlerindeki kişilerin ve kişisel verilerin korunması kapsamında şirketlerde veri korunması ve yönetimiyle ilgili görev almak isteyen herkesin katılabileceği bir eğitim tasarladık. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum projelerinde yer almış uzman ekibimiz tarafından verilen eğitimimiz, Kanun’un uygulama kapsamından, yurt dışındaki örneklerine, kişisel veri envanterinin ortaya çıkarılması için yapılması gerekenlerden, Kanun kapsamında Şirketlerden beklenen yükümlülüklere dair detaylı açıklamalar içeriyor. Farklı sektörlerdeki, farklı süreçlerin ve farklı uygulamaların Kanun kapsamında değerlendirileceği ve Şirketinizdeki uygulamalar hakkında spesifik sorular sorabileceğiniz bir eğitimdir.

Eğitimimizde;

 • kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu kapsamda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken esaslar, yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapılarak;
 • Şirketlerin Kanun’da belirtilen sorumluluklarını yerine getirmek ve yasaya uyumlu hale dönüşebilmek amacıyla; oluşturması gereken süreç ve kontrol mekanizmaları ile etkin şeklide işletilmesini sağlayacak yapı

uluslararası platformlarda kabul görmüş standartlar göz önünde bulundurularak anlatılacaktır.

Eğitim Programı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında

 • Veri Koruma Hukuku’nun Konusu & Mevzuat Gelişimi
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun Sistematiği ve Temel Kavramlar
 • KVKK Kapsamında Sorumluluklar ve Uygulama Alanı
 • Kanunu İhlalin Hukuki Sonuçları 
 • Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

KVKK md.11’in Temel Gereksinimleri Olarak Teknik ve İdari Tedbirler (Genel Hatlarıyla) Şirketlerde Mevcut Durum Tespiti

 • Kanun Kapsamında Uyum Analizi
 • Eksikliklerin Belirlenmesi 
 • Yol Haritasının Oluşturulması

Eksikliklerin İyileştirilmesi

 • Teknik ve İdari Tedbirler
 • KVKK ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
 • KVKK Kapsamında İstihbarat Faaliyetleri