Eğitimin Hedef Kitlesi

Muhasebe bilgisini geliştirmek ve vergi uygulamaları ile pekiştirmek isteyen tüm mali işler, muhasebe, finans çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında Temel Düzey Vergi Uygulamaları, Vergi Beyannameleri ve Mevzuatta değişen güncel Vergi Uygulamaları ve pratikte gerçekleşen uygulamalar hakkında detaylı bilgi aktarımında bulunmayı hedefliyoruz.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı, Vergi mevzuatının temel kavramları ve özellikli konular hakkında bilgi vermektir

Eğitimin Seviyesi

Temel Seviye

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 2 gün * 3'er saat

• Mevzuatta gerçekleşen/yürürlüğe giren güncel muhasebe ve vergi uygulamaları

Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Muhasebe İşlemleri ve Temel Muhasebe İlkeleri

TTK ve VUK Açısından Yasal Defterler • Bilanço-Gelir Tablosu-Kar Dağıtım Tablosu Doldurulması ve Özellikli Konular

Dönen Varlıklar

Duran Varlıklar

Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Özsermaye Hesapları

Gelir Tablosu ve Maliyet Hesapları

Nazım Hesaplar ve diğer hesaplar

Vergi Sorumluluğu ve Müteselsil

Sorumluluk Uygulamaları

Vergiyi Doğuran Olay

Vergi Beyannameleri

Defter Tutma, Defter ve Belge Düzeni, Kayıt Nizamı ve Bildirimler Tevsik Edici Belgeler

Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükleri açısından Kurumlar Vergisi ve Damga Vergisi Örnek Uygulamaları

Kurum Kazancının Tespitinde

İndirilecek/İndirilemeyecek giderler ve kayıtlar

Vergi avantajı sağlayan uygulamalar

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye’de Özellikli Hususlar

Örnek Kurumlar Vergisi ve Kar Dağıtımı hesaplamaları