Eğitimin Hedef Kitlesi

Şirket finans ve vergi yöneticileri

Eğitimin Kapsamı

Yeniden değerleme uygulamasının finansallar üzerindeki etkileri ve vergi avantajlarının anlaşılması, yeniden değerleme hesaplamasının nasıl yapıldığını kapsamaktadır.

Eğitimin Amacı

Yeniden değerleme uygulamasının anlaşılması, finansal ve vergisel etkilerini analiz edebilir ve karar verilmesi halinde uygulayabilir hale gelmeyi sağlamaktır.

Eğitimin Seviyesi

Temel Seviye

Eğitim Programı

- Yeniden değerlemeye tabi iktisadi kıymetler

- Yeniden değerleme hesaplaması

- Yeniden değerlemenin sağladığı vergi avantajları ve maliyetleri

- Yeniden değerlemenin kayıtlara alınması, bilanço ve gelir tablosu üzerindeki etkileri

- Yeniden değerlemenin TFRS finansalları üzerindeki etkisi