Eğitimin Hedef Kitlesi

Şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde çalışanları, yöneticileri ve ilgilenen herkes

Eğitimin Kapsamı

Özellikle işletmelerde en çok kullanılan güncel muhasebesel ve vergisel konuların üzerinde detaylı çalışmalar aktarılarak, vergi avantajı sağlayan unsurlar gibi birçok konuda katılımcıların interaktif ortamda bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı, bu eğitim ile katılımcıların ileri düzeyde vergi ve muhasebe mevzuatı ve konuları hakkında detaylı bilgi aktarımı yanında, güncel örnekler çözülerek uygulamada karşılaşılabilecek uygulamaların çözümünde yetkinlik sağlanması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

Ticari Kardan Mali Kara Geçiş

Örnek Kurumlar Vergisi ve Kar Dağıtımı Hesaplamaları

Geçici Vergi & Kurumlar Vergisi Hesaplarında Özellik Arz Eden Hususlar

-Kurum Kazancının Tespitinde Giderlerin Analizi

-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

-Geçici Vergi & Kurumlar Vergisi Hesaplarında Özellik Arz Eden Hususlar

-Örtülü Sermaye Uygulamaları

-Amortisman Uygulamaları

-Dönem Sonu İşlemleri

-Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları (Transfer Fiyatlandırması Kavramı, İşlev Risk ve Varlık Analizi,Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri, Emsal Tespiti, Grup İçi Hizmetler)

-KDV I-KDV II-muhtasar ve damga vergisi beyannameleri ile ilgili önem arz eden hususlar

-Temel Düzey Vergi Uygulamaları Mevzuatta Gerçekleşen / Yürürlüğe Giren Güncel Uygulamalar

Vergi Usul Kanunu Uygulamaları ve Vergi Konuları

Tam Mükellefiyet,

Dar Mükellefiyet Vergi Sorumluluğu ve Müteselsil Sorumluluk Uygulamaları

Vergiyi Doğuran Olay Vergi Beyannameleri

Tarh Çeşitleri ve Zaman Aşımı Kavramı

Defter Tutma,

Defter ve Belge Düzeni,

Kayıt Nizamı ve Bildirimler

Tevsik Edici Belgeler

Değerleme Ölçüleri

Vergi Cezaları Kurumlar Vergisi Uygulamaları

Kurum Kazancının Tespiti İndirilecek / İndirilemeyecek Giderler

Kurumlar Vergisi İstisnaları ve İndirimler

Şüpheli, Değersiz, Vazgeçilen Alacaklar Bağış ve Yardımlar İle Sponsorluk Harcamaları

Örnek Kurumlar Vergisi Hesaplamaları