Eğitimin Hedef Kitlesi

Şirketlerin Mali İşler ve Finans bölümlerinde çalışan yöneticiler, CFO’lar, vergi ve denetim uzmanları ile uygulayıcıları

Eğitimin Kapsamı

Eğitimimizde; Kurumlar Vergisi mükelleflerine dönem sonu itibariyle vergi matrahlarının tespitine yönelik olarak aktifte ve pasifte yer alan varlık ve yükümlülüklerin nasıl değerleneceği ve vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek masrafların neler olduğu ve bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı Kurumlar vergisi matrahının tespitinde önem arz eden konular hakkında pratikte karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları konusunda bilgilendirmektir.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

 • Dönem İçinde Gerçekleşen veya Yürürlüğe Giren Uygulamalar
 • Dönem Sonu Değerleme İşlemleri
 • İndirilecek / İndirilemeyecek Giderler
 • Kurumlar Vergisi İstisnaları ve İndirimler
 • Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı
 • Yatırım İndiriminde Son Durum
 • AR-GE İndirimi
 • Bağış ve Yardımlar İle Sponsorluk Harcamaları
 • Örtülü Sermaye Müessesesi
 • Transfer Fiyatlandırması İle İlgili Önemli Hatırlatmalar
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenecek Belgeler
 • Örnek Kurumlar Vergisi Hesaplamaları