Eğitimin Hedef Kitlesi

Teknokentler, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri olan firmaların muhasebe ve insan kaynaklarında çalışan personel, Ar-Ge teşvikleri konusunda bilgi almak isteyenler

Eğitimin Kapsamı

Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyona verilen önem son yıllarda çok ciddi şekilde artmıştır. Çağımız bilgi çağı olup, rekabet gücünü artırabilmenin ve ilerlemenin yolu bilgiye hükmedebilmekten geçmektedir. Bu farkındalık çerçevesinde araştırma ve geliştirme konusunda ülkemizde vergisel ve diğer teşvik mekanizmaları geliştirilmektedir. Bir günlük eğitim süresince girişimcilere, Ar-Ge ve Tasarım merkezi belgesine sahip şirketlere ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlere sağlanan vergisel destek ve teşvikler sunulan konu başlıkları altında incelenecektir.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizde, ülkemizde Ar-Ge uygulamaları vergisel konulara ilişkin olarak özellikli durumlar mevzuatta meydana gelen değişiklikler ışığında incelenerek katılımcılara bu konuda temel bilgiler verilecek ve uygulamada karşılaşılan sorunlara değinilecektir.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

Eğitim süresi: 3 saat

• 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun:

İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları

• Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ve Muhasebesinde Özellikli Konular

• Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

• Sigorta Prim Desteği • Damga Vergisi ve Gümrük Vergisi İstisnası

• Temel Bilimler Desteği

• Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Kuruluş ve İzleme Süreçleri

• 4691 Sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu; İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları