Eğitimin Hedef Kitlesi

İhracat destekleri ve Hizmet destekleri ile ilişkili işlem yapan firmaların yöneticileri ve bu programa girmek isteyen firmalar

Eğitimin Kapsamı

Eğitimimiz, İhracat ve hizmet destekleri kapsamında sağlanan teşviklerle ilgili detaylı bilgi sağlamanın yanında, kurumların söz konusu desteklere nasıl başvurabileceği hakkında bilgilendirilmesini hedeflemektedir.

Eğitimin Amacı

Firmaların İhracat ve hizmet desteklerinden maksimum fayda sağlamalarına katkıda bulunmak.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

Eğitim süresi: 4 saat

Turquality’e genel bakış

• TURQUALITY® nedir

• Misyon ve hedefler

• Programın kapsamı ve gelişim süreci

• Nasıl başvurulur

• Başvuru süreci

• Ön inceleme çalışması

• Ön İnceleme Çalışmasında incelenen alanlar

Gelişim Yol Haritası

• Markalaşma gelişim yol haritası (Stratejik İş Planı ve Gelişim Yol Haritası)

• Stratejik İş Planı ve Gelişim Yol Haritası hazırlama süreci

• Stratejik İş Planı ve Gelişim Yol Haritası çerçevesi

Destekler

• Marka destekleri

• Turquality destekleri

• Hedef Pazar yaklaşımı

• Kurumsal Altyapıya yönelik danışmanlıklar

İhracat Destekleri

Hizmet Destekleri

Destek Yönetim Sistemi (DYS)