Eğitimin Hedef Kitlesi

KDV iadesi talep eden veya edecek müşterilerde, devreden KDV sorunu yaşayan müşterilerde muhasebe/finans yönetici ve çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Mevzuattaki güncel gelişmelere göre, KDV iadesi sistematiği, istisnalar ile KDV iadesinde yaşanan sorunlar

Eğitimin Amacı

- Hâlihazırda KDV iadesi almakta olan firmaların olası güncellemeler konusunda bilgi sahibi olması,

- Devreden KDV problemi yaşayan firmalarda olası KDV iadesi çözümleri hakkında bilgilendirilmesi,

- KDV iadesi talep etmeyi düşünen, ancak karmaşık prosedürler nedeniyle tereddüt yaşayan firmalar için bilgilendirmeler

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

- KDV iadesi hakkında genel bilgiler ve güncellenen mevzuat

- KDV istisna türleri

- KDV iadesi hesaplama yöntemleri ve hazırlanması gereken listeler

- KDV iadesi muhasebe kayıt sistemi

- KDV iadesini kolaylaştırıcı yöntemler