Eğitimin Hedef Kitlesi

Şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde çalışanları, yöneticileri ve ilgilenen herkes

Eğitimin Kapsamı

• İlgili vergi mevzuatı (Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu hükümleri)

• Menkul kıymet değerleme hükümleri- Tam Mükellef Kurumlar

• Örnek hesaplamalar

• Menkul kıymet yıllık gelir vergisi beyan esasları- Tam Mükellef Gerçek Kişiler

• Örnek yıllık gelir vergisi beyanı

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesi konusu hakkında bilgilendirmektir. 

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

• İlgili vergi mevzuatı (Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu hükümleri)

• Menkul kıymet değerleme hükümleri- Tam Mükellef Kurumlar

• Örnek hesaplamalar

• Menkul kıymet yıllık gelir vergisi beyan esasları- Tam Mükellef Gerçek Kişiler

• Örnek yıllık gelir vergisi beyanı