Eğitimin Hedef Kitlesi

Başta Finansman ve Hazine bölümlerinde çalışanlar ve konuya ilgi duyan herkes

Eğitimin Kapsamı

Genel olarak türev ürünler tanıtıldıktan sonra faiz oranı riskini yönetmede kullanılan FRA ve faiz swabı (IRS) ile hem döviz kuru hem de faiz oranı riskinin yönetiminde kullanılan çapraz döviz swabı (CCY) üzerinde durulmaktadır.

Eğitimin Amacı

Özellikle gelecekte karşılaşılabilecek faiz oranı değişikliklerinin yaratabileceği riskler üzerinde durulduktan sonra bu risklerin yönetiminde FRA ve faiz swabı stratejileri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca hem döviz kuru hem de faiz oranı riskinin yönetiminde kullanılan çapraz dövüz swabı işlemleri anlatılmaktadır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Eğitim süresi: 3 saat

Faiz Riski Yönetiminde Türev Ürünlerin Kullanılması

- İleri Valörlü Faiz Oranı (FRA), Faiz Swabı ve Çapraz Döviz Swabı İşlemleri