Eğitimin Hedef Kitlesi

Bu eğitim herhangi bir teknik ön-bilgi gerektirmemektedir. Normal bilgisayar ve Internet okuryazarlığına sahip tüm C-level katılımcılar için uygundur.

Eğitimin Kapsamı

Kurumlarda kritik pozisyonlarda görev alan ve geniş yetkilere sahip olan C-level çalışanlar, bir kuruma sızmak ya da kritik bilgilere erişmek için siber saldırganlar için her zaman öncelikli hedefler arasındadır.

Eğitimin Amacı

Tamamen C-Level yöneticiler için özel olarak hazırlanan eğitim kapsamında; kritik yetkilere sahip üst düzey yöneticilere yönelik "hedefli saldırı teknikleri”; ve kurumlara yönelik siber saldırı yöntemlerinin detayları, yaşanmış gerçek vakalardan örnekler ile katılımcılara anlatılarak, bireysel ve kurumsal anlamda siber güvenlik farkındalığının kritik pozisyondaki üst düzey yöneticiler için arttırılması hedeflenir.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Eğitim süresi: 2,5 saat

Bölüm I 

(Eğitmen: Mehmet D. İNCE)

-Siber Güvenlik olgusu

-Siber güvenlik tarihinin içerisindeki farklı dönemlerin etkileri

-Bir siber saldırının adımları

-Proaktif ve reaktif siber güvenlik yaklaşımları

-Gerçek hayat örneği üzerinden canlı bir siber saldırının analizi ve anatomisi Bölüm

Bölüm II

(Eğitmen: Koryak Ö. UZAN)

- Güvenlik Üçgeni (Security Triade)

- Saldırgan Motivasyonları

- Hedefli Saldırılar

-SpearPhishing

- Tespit Edilemeyen Zararlılar

- Hedefsiz Saldırılar

- Oltalama

- Siber Dolandırıcılık

-Kişisel Bilgi Güvenliği Politikası

- Güvenli Haberleşme

- Akıllı Telefon Dinleme

- Kanuni Telefon Dinleme

- Gayri-kanuni / Fiziksel Telefon Dinleme

- Internet Kullanımı

- Sosyal Medya

- Güvenli Erişim

- Fiziksel Güvenlik

- Böcekler (Gizli Kamera ve Mikrofon)

- Geçiş Kartları

- Kameralar

- Anahtarlar

-Soru Cevap