Entegre Rapor Hazırlama Eğitimi (IIRC Onaylı)

En Yakın Eğitim Tarihi

3 Gün
Katılım Ücreti:        7.000 ₺ + KDV

• Aynı kurumdan 2 kişi ve üstü katılım olması halinde kişi başı 4000 TL+KDV'dir. • KPMG müşterilerinden ve ERTA üyesi kurumlardan katılım olması halinde kişi başı indirimli eğitim ücreti 4000 TL+KDV olarak belirlenmiştir.

Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) iş birliğiyle düzenlediğimiz Entegre Raporlama (ER) ile ilgili IIRC onaylı “Entegre Rapor Hazırlama” eğitimine sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz. 

Eğitim, katılımcıların IIRC tarafından öngörülen uluslararası (ER) çerçevesini ve (ER) kavramını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Entegre bir raporun yayınlanması için uygulanması gereken süreçler hakkında bilgi sağlayacak eğitim, IIRC’nin Yetkinlik Matriksinin “Uygulayıcı Düzeyi” gereksinimine uygun olarak geliştirilmiş olup akredite uzmanlar tarafından yönetilecektir. Eğitimi tamamlayan her katılımcıya IIRC’den bir katılım sertifikası verilecektir.

Eğitim Programı

Program Açılış konuşması Prof. Dr. Güler Aras, ERTA Yürütme Kurulu Başkanı

Eğitim

• Uluslararası (ER) çerçeveye giriş

• Entegre bir raporun genel içeriğini tanımlamak için yol gösterici ilkeler ve içerik öğeleri

• (ER) çerçeveden gelen altı sermayeyi iş modeline uygun hale getirmek

• İşletmedeki iç ve dış çevrenin etkilerinin belirlenmesi ve raporlanması

• Entegre raporlama sürecine yaklaşım ve çerçevenin uygulanması.

• Entegre Düşünce’nin kazanımı ve iletişimi

Eğitim organizasyonun gerçekleşmesi için katılımcı sayısı minimum 20 kişi şeklinde belirlenmiştir.20 kişinin altında talep olması durumunda eğitimin iptali ya da ötelenmesi KPMG Türkiye inisiyatifindedir.Tüm gelişmeler katılımcılara en geç 3 iş günü öncesinden bildirilecektir. 

Eğitim dili İngilizce olacaktır.