Eğitimin Hedef Kitlesi

Eğitimin Kapsamı

Temel vergi ve yerel muhasebe ve finansal bilgiler

Sigortacılık sektör muhasebesi ve finansal tabloları ile sektörü en çok ilgilendiren IFRS başlıkları

Eğitimin Amacı

Sigortacılık sektör vergi, muhasebe ve raporlama birimleri ile iç sistemler çalışanlarının vergi ve yerel muhasebe ve raporlama kabiliyetlerini arttırmak ve güncel TFRS konuları hakkında bilgilendirmek

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Temel muhasebe ve finansal bilgiler (temel detay)  (Yarım gün)

Sigortacılık sektör muhasebesi ve finansal tabloları (orta-üst detay) ile sektörü en çok ilgilendiren IFRS başlıkları (İki yarım gün)