11.1 Kurumsal Yönetim

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        1.100 ₺ + KDV

Şirket ortakları, Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri, yatırımcı ilişkileri bölümü çalışanları, sermaye piyasası mevzuatı uyum sorumluları ile sermaye piyasası lisanslama sınavlarına girecek kişiler

1990‘lı yıllarda meydana gelen şirket skandalları, 2000’li yıllardan itibaren «kurumsal yönetim» kavramının sadece şirketler değil, uluslararası kuruluşlar, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının gündemine oturmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, uluslararası alanda OECD, ülkemizde ise TÜSİAD ve Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkelerinin yayımlanması suretiyle bu kavramın tanınmasında ve uygulamasında önemli bir rol oynamışlardır. Eğitimimizde kurumsal yönetime ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunundaki temel düzenlemeler yanında, özellikle Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile bu Tebliğin verdiği yetkiye istinaden alınan Kurul ilke kararları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, eğitim bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun hazırlanması ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi konularında uygulamadan örnekleri de kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Eğitimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve özellikle uygulaması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Sermaye piyasası alanında kendine kariyer hedefleyen kişilerin sermaye piyasası lisanslarına sahip olması gerekmekte olup, bu eğitimin konusunu teşkil eden kurumsal yönetim, tüm sermaye piyasası lisanslarının alınması için verilmesi zorunlu olan dar ve/veya geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları modüllerinin içerisinde yer aldığı gibi, kurumsal yönetim derecelendirme lisansının alınması için verilmesi gereken «Kurumsal Yönetim» modülünün de başlıca konularını kapsamaktadır.

Eğitim Programı
Kurumsal Yönetime İlişkin Düzenlemeler

 • Türk Ticaret Kanunu
 • Sermaye Piyasası Kanunu

Kurumsal Yönetim Tebliği

 • Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması
 • Uygulama kapsamındaki şirketler ve istisnaları
 • Tedbirler
 • İlişkili taraf işlemleri
 • Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler
 • Yatırımcı ilişkileri bölümü

Kurumsal Yönetim İlkeleri

 • Pay sahipleri
 • Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık
 • Menfaat sahipleri
 • Yönetim kurulu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

 • Kurumsal yönetim uyum raporu düzenlenmesi
 • Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)
 • Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)
 • Örneklerle kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

 • Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesine ilişkin düzenlemeler
 • Yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları
 • Kurumsal yönetim endeksi ve uygulaması