11.2 Sermaye Piyasası Araçları

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        900 ₺ + KDV

Sermaye piyasası araçlarını ihraç edecek ortaklıkların Finans/Muhasebe bölümlerinin yönetici ve çalışanları ile sermaye piyasası yatırımcıları ve bu alanda sermaye piyasası lisanslama sınavlarına girecek kişiler

Günümüzde yatırımcıların tek yatırım alanı bankalarda açacakları vadeli mevduatlarla sınırlı olmayıp, finansman bonosundan kira sertifikalarına kadar birçok yatırım alternatifi bulunmaktadır. Yatırımcıların kendi risk pozisyonlarına uygun yatırım araçlarını seçmesi yanında, ortaklıkların da kendi finansal ihtiyaçlarına uygun aracı ihraç etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, eğitimimizde Sermaye Piyasası Mevzuatı içerisinde yer alan başlıca sermaye piyasası araçları olan pay ve pay benzeri menkul kıymetler, borçlanma araçları, yatırım fonu katılma payları, türev araçlar, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler ile teminatlı menkul kıymetlerin özellikleri ve bu araçları ihraç edebilecek ortaklıklar hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, Eğitim bu araçların ihraç ve satışında önemli düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kurulu’nun İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği düzenlemelerini de kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Eğitimimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı içerisinde yer alan başlıca sermaye piyasası araçlarının özellikleri hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Sermaye piyasası alanında kendine kariyer hedefleyen kişilerin sermaye piyasası lisanslarına sahip olması gerekmekte olup, bu eğitimin konusunu teşkil eden sermaye piyasası araçları, ağırlıklı olarak «Sermaye Piyasası Araçları-1» ve «Sermaye Piyasası Araçları-2» modülünün konularını içermektedir. Bu modüller sermaye piyasası faaliyetleri düzey-1, düzey-2 ve düzey-3 lisanslarının alınması yanında, türev araçları lisansının alınması için de gereken sınav konuları arasında yer almaktadır. Bu amaçla, sermaye piyasası araçlarının özellikleri, ihracı ve satışına ilişkin konular hakkında bilgi verilecektir.

Eğitim Programı

Sermaye Piyasası Araçları

 • Pay ve pay benzeri menkul kıymetler
 • Borçlanma araçları (Finansman bonosu, tahvil, değiştirilebilir tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, kıymetli maden bonosu)
 • Yatırım fonu katılma payları
 • Türev araçlar
 • Varantlar ve yatırım kuruluşu sertifikaları
 • Kira sertifikaları
 • Gayrimenkul sertifikaları
 • Varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler
 • Teminatlı menkul kıymetler

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı ve Satışında Kamuyu Aydınlatma

 • İzahname düzenleme yükümlülüğü
 • İzahnamede yer alması gereken finansal tablolar
 • İzahname türleri ve içeriği
 • İhraç belgesi düzenleme yükümlülüğü
 • İhraç belgesi türleri

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı

 • Satış türleri
 • Halka arzda satış yöntemleri
 • Dağıtım ilkeleri

Pay Halka Arzından Bir Uygulama Örneği

Finansman Bonosu İhracından Bir Uygulama Örneği