11.3 Sermaye Piyasası Mevzuatı

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        2.250 ₺ + KDV

Sermaye piyasası kanunu kapsamında yer alan halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve çalışanları ile sermaye piyasası lisanslama sınavlarına girecek kişiler

Günümüzde «A şirketinde pay alım teklifi başlıyor», «X hissesinde ayrılma hakkı kullanımı», «Manipülasyon yapanlara cezalar yağdı» gibi haber başlıkları 7’den 70’e herkesin gündeminde yer almaktadır. Bu haberlerin ne anlama geldiğini, etkilerinin neler olabileceğini değerlendirebilmek için sermaye piyasasına ilişkin bazı düzenlemelerin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eğitimimizde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki temel konular işlenerek sermaye piyasası ile ilgili temel kavram ve tanımlar, kamunun aydınlatılması, halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumlarına ilişkin başlıca düzenlemeler yanında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetim ve gözetim yetkileri yanında, uygulanabilecek yaptırımlar ve sermaye piyasası suçları hakkında da bilgi verilecektir.

Eğitimimiz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun genel çerçevesi ve kapsamı konusunda temel bilgiler vererek sermaye piyasası mevzuatı hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Sermaye piyasası alanında kendine kariyer hedefleyen kişilerin sermaye piyasası lisanslarına sahip olması gerekmekte olup, bu eğitimin konusunu teşkil eden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, dar ve geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları modüllerinin temel konusunu içermektedir. Bu modüller sermaye piyasası faaliyetleri düzey-1, düzey-2 ve düzey-3 lisanslarının yanında, türev araçlar, kurumsal yönetim derecelendirme, kredi derecelendirme, konut değerleme ve gayrimenkul değerleme lisanslarının da alınması için verilmesi gereken sınav konuları arasında yer almaktadır.

Eğitim Programı

Temel kavram ve tanımlar

Sermaye piyasası araçlarının ihracı ve kamuyu aydınlatma

 • Kamuyu aydınlatma belgeleri
 • Sermaye piyasası araçlarının ihracı
 • Finansal raporlama ve bağımsız denetim
 • Kamunun aydınlatılmasında özel durumlar

Halka açık ortaklıklar ve yükümlülükleri

 • Halka açık ortaklıklar
 • Kurumsal yönetim ilkeleri
 • Kayıtlı sermaye sistemi
 • Kar dağıtımı
 • Örtülü kazanç aktarımı
 • Önemli nitelikteki işlemler
 • Genel kurul toplantıları

Sermaye piyasası kurumları ve faaliyetleri

 • Sermaye piyasası faaliyetleri ve yan hizmetler
 • Yatırım kuruluşları
 • Kolektif yatırım kuruluşları
 • Finansal alt yapı kuruluşları
 • Diğer sermaye piyasası kurumları

Sermaye Piyasalarında Denetim, Tedbirler ve Suçlar

 • Denetim yetkisi
 • Tedbirler
 • İdari para cezası uygulaması
 • Sermaye piyasası suçları