1.100 CFO'lara Özel Gündem

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        850 ₺ + KDV

Mali İşler Yöneticileri, CFO'lar

Günümüz iş dünyasında Mali İşler ve Finans Birimi’nden artan beklentiler, CFO pozisyonunun sorumluluklarını her geçen gün biraz daha arttırmakta, ajandalarına birçok yeni kavramın eklenmesine yol açmaktadır. CFO’lar bir yandan giderek artan yasal gereklilik ve yönetim ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışırken bir yandan da şirkete daha fazla değer katabilecek stratejilerin belirlenmesinde etkin rol almaktadırlar. Bu yoğunluk içinde CFO’ların üstlenmiş olduğu görevin zorluğunun farkındayız… Sizlere, stratejik kararlarınızı belirlerken önemli olabilecek, denetim, vergi ve muhasebe alanındaki güncel mevzuat değişikliklerini aktarmak, doğru bilgiye ulaşmanızı kolaylaştırmak istiyoruz.

Konusunda uzman yöneticilerimizin bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı, sizin için önemli olduğunu düşündüğümüz güncellenmiş yeni konuları sizlerle paylaşıyoruz

Eğitim Programı

• Teknik iflas borca batıklık durumu ve alınacak önlemler

• Sermaye tamamlama fonu uygulaması

• Sermaye artış indirimi

• Kar dağıtımı uygulamasında son durum

• Gayrimenkul değerleme farklarının bilançolara intikali ve sonuçları

• Örtülü Sermaye uygulamasında kur farkı etkisi

• Son dönemdeki vergi inceleme konularından başlıklar ve süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar

• İstihdam kalkanı paketi ve sosyal güvenlikte yeni fırsatlar

• Tüketici eğilimleri

• Fintech’de gündemdeki konular

• Dünyadaki fintech yatırımları 

• Devlet teşvikleri CFO’lara ne vaat ediyor?

• Dijital dünyanın vergilendirilmesi (Dijital hizmet vergisi ve diğer gelişmeler)

• Covid-19’un şirketlerin finansal tablolarına muhtemel etkileri ve denetim çalışmalarımıza yansımaları nelerdir?