1.100 Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        1.850 ₺ + KDV

Finans dışında çalışan ve karar alma seviyelerinde bulunan yöneticiler

Finansal karar alma sadece mali işler veya finansman bölümlerinde çalışanların değil, özellikle diğer bölümlerde çalışan ve bu bölümlerde çeşitli karar alma seviyelerinde bulunan yöneticiler içinde önem kazanmaktadır.

Her seviyede yönetici yönettiği bölümlerle ilgili kararlar aldıkları zaman kurumları üzerinde bir takım finansal etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle alınacak kararlarının ve/veya alınmış kararların finansal bakış açısıyla değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca şirket içinde alınacak kararlarla ilgili diğer bölümlerle ve üst yönetimle müzakere amaçlı da finansal bilgilere sahip olmak günümüzde önem kazanmıştır.

Eğitim Programı

Eğitim süresi: 1 gün * 7 saat

 • Finans Nedir?
 • Finans Neyi Amaçlar
 • Finans ile Muhasebenin Farkı
 • Paranın Zaman Değeri ve Temel Kavramlar
 • Faiz ve Getiri Kavramı
 • Sermaye Maliyeti ve Getirisi
 • Basit Faiz veya Getiri Oranı
 • –Bileşik Faiz veya Getiri Oranı Gelecek Değer ve Bugünkü Değer Kavramları
 • İskonto Oranı
 • Birden Fazla Nakit Akışlarının Bugünkü ve Gelecek Değerleri
 • Annüite Kavramı
 • Yatırım Kararları ve Finansmanı
 • Alınan Risk Niteliğine Göre Sermaye Maliyeti ve Tahmini Yatırım Kararları Analizinde Kullanılacak Olan Nakit Akımlarının Belirlenmesi
 • Yatırım Analizinde Kullanılacak Yöntemler
 • Net Bugünkü Değer
 • İç Verim Oranı Yöntemi
 • Hangi Yöntem Daha Rasyoneldir