1.100 Yurt Dışı Büyüme Stratejisi / Hedef Pazarların Belirlenmesi

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        1.100 ₺ + KDV

Şirketlerin yönetim kademeleri, strateji, pazarlama ve satış bölümlerinin yönetici ve çalışanları

Hızla küreselleşen dünyada ticari sınırların ortadan kalkması sonucunda bir yandan pazarlarımızı ve müşterilerimizi genişletmenin avantajı diğer yandan dünyanın her yerinden pazarlarımıza ulaşan rakiplerin baskısı kaynaklarımızı doğru pazarlara yönlendirmenin önemini her geçen gün arttırmaktadır.

Eğitimimizde, hitap ettiğimiz pazarları arttırmanın yollarını işlerken şirketlerimiz için doğru kaynak kullanımı amacıyla öncelikli pazarların belirlenmesi ile ilgili temel tanım ve kavramlar üzerinde durulacak ve doğru pazar önceliklendirmenin öneminin yanı sıra nasıl yapılabileceği hakkında bilgiler verilecektir.

Ayrıca, yurt dışı pazarlara giriş ve hedef pazarların belirlenmesi metodolojisinin uygulanmasında ilgili birimlerin sorumlulukları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir paylaşım platformu yaratılacaktır. Eğitimimiz doğru veri kaynaklarının tespiti/kullanımı ve içsel/dışsal faktörlerin beraber değerlendirilmesini sağlayan yaklaşımı da kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Eğitimimiz, şirketlerin hedeflerine ulaşmadaki başarısını artırmaya dönük olarak, hedef pazar seçimi ve fırsat pazarları önceliklendirme ve kaynak kullanımını verimli hale getirme hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla, farklı sektörlerden örnekleri de içerecek eğitimimizde; hedef pazar tanımı, uygulamanın önemi, hedef pazar seçiminde uygulanacak metodoloji, şirket içi ve dışı faktörlerin değerlendirilmesinde kullanılacak yöntem, çalışma çıktılarının değerlendirilmesi, çalışmanın takibi ve uygulamanın kontrolü için kullanılan teknikler ve yaklaşımlar anlatılacaktır.

Eğitim Programı

Yurt Dışı Pazarlara Girişte Hedef Pazar Seçimi

 • Yurt dışı pazar stratejisi ve hedef pazar tanımı
 • Odaklanmanın önemi
 • Yurt dışı pazar stratejisinin iş sonuçlarına etkisi
 • Hedef pazar stratejisinin departmanlara sağladığı faydalar ve getirdiği sorumluluklar

Hedef Pazar Belirleme Metodolojisi

 • Kaynaklar
 • Kullanılan parametreler
 • Parametrelerin sınıflandırılması
 • İçsel – Dışsal faktörlerin ayrımı
 • Ağırlıklandırma tekniği
 • Filtreleme metodolojisi
 • Seçim matrisi
 • Sonuçların yorumlanması

Hedef Pazar Belirleme Çalışmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Hedef Pazar Belirleme Çalışması Uygulama Örneği