1.11 Üst Düzey Yöneticiler için Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        10.300 ₺ + KDV

Üst düzey yöneticiler

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeğin kamusal ve özel hayatın bütün alanlarında eşit ölçüde görünürlüğünü, güçlendirilmesini, sorumluluk almasını ve katılımını ifade eder. Aynı zamanda kadınlarla erkekler arasında kaynak dağılımında eşitliği de ifade eder. Eğitim imkânlarına ulaşmada, iş gücüne katılımda, politik temsilde ilerleme göze çarpsa da; birçok alanda cinsiyet ayrımı devam etmekte ve erkekler geleneksel rollerini korurken; kadınların temel haklarını arama ve temsil edilme imkânları kısıtlanmaktadır. Bu eşitsizliğinin nedenlerinin anlaşılır olmasını sağlayan en önemli kavram toplumsal cinsiyettir. Toplumsal cinsiyet kavramı,toplum tarafından kadınlara ve erkeklere bazı sorumluluklar ve görevler yüklenmesi ifade ediyor. Bu durum, çocukluktan itibaren bireylerin toplumdaki yerlerine dair belirli önyargılar ile yetiştirilmesine neden oluyor. Yapılan birçok araştırma bu önyargılar ile mücadele edilerek kadınlar ve erkeklerin eşit konuma gelmesi durumunda toplumların büyük fayda sağlayacağını gösteriyor.

Cinsiyetler arasında eşitliğin sağlanması sağlıklı gelişim, insan hakları ve insani kalkınma bakımından kritiktir. Kadının ikincil konumuna neden olan toplumsal cinsiyet rolleri çocukluktan itibaren aile ve toplumsal hayattaki öğretilerle oluşur. Kadınların güçlenmesi ve eşitliğin sağlanmasında söz sahibi kişilerin de sorumluluğu ve yapabilecekleri vardır. Sonuç olarak söz konusu eğitim toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair katılımcılar nezdinde farkındalık yaratmak ve bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta daha eşitlikçi modeller geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Programı

Üst düzey yöneticilere yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu daha kapsamlı bir eğitimin verilmesi ve sürekli hale getirilmesi, şirket tarafında uzun vadede uygulanabilecek projeler için katkı sağlayacaktır. ( Projenin etkisini artıracak toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yaratıcı kurumsal sorumluluk önerileri/uygulamaları geliştirilmesi; Şirketin toplumsal cinsiyet duyarlı iletişimi (iş ilanı, reklam, medya çalışmaları vb.)