Eğitimin Hedef Kitlesi

Şirketlerin Muhasebe ve Finans bölümlerinde çalışanları ve yöneticileri

Eğitimin Kapsamı

Vergi ve Finans’la ilgili yöneticilerin, özellikli güncel vergisel konuların işlenerek 2020 yılında yürürlüğe giren güncel vergisel düzenleme ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi aktarımı yapılarak uygulamaların çözümünde yetkinlik sağlanması amaçlanmaktadır

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı, Vergi ve Finans’la ilgili yöneticilerin, özellikli güncel vergisel konuların işlenerek 2020 yılında yürürlüğe giren güncel vergisel düzenleme ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi aktarımı yapılarak uygulamaların çözümünde yetkinlik sağlanması amaçlanmaktadır

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Eğitim süresi: 3 saat

  • Yöneticiler için Özellikli Güncel Vergisel Konular
  • 2020 Yılında Yürürlüğe Giren Vergisel Düzenlemeler
  • Coronavirüs Nedeniyle Getirilen Vergisel Düzenlemeler
  • 7194 Sayılı Yasa İle Getirilen Vergisel Yeni Düzenlemeler
  • Tüm Yönleriyle Binek Otomobillerde Vergi Uygulamaları
  • Dijital Hizmet Vergisi Uygulamaları
  • İnternet Ortamında Alınan Reklam Hizmetleri ve Uygulamaları Geri Kazınım Katılım Payı (GEKAP)
  • Konaklama Vergisi / Turizm Payı Beyanı
  • Değerli Konut Vergisi