1.3 Finansçı Olmayanlar için Vergi Uygulamaları

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        4.500 ₺ + KDV

Genel vergi bilgisine sahip olmak isteyen tüm yönetici ve çalışanlar

Günümüzün çok yoğun ve rekabetçi iş dünyasında asgari seviyede de olsa vergi ve muhasebe bilmek başarının anahtarlarından birini oluşturmaktadır. Hangi faaliyet kolunda olursa olsun işletmelerin vergisel ve muhasebeselalanda kuracakları sistem ya da sistemsizlik karlılığı, çoğu zaman da işletmenin mevcudiyetinin devamını belirleyen faktörlerden biri olmaktadır.

Bu eğitim ile katılımcıların temel düzeyde vergi  bilgisine sahip olmalarının yanında, yapılan iş ve işlemlerin vergi alanındaki yansımaları hususunda farkındalık yaratılması ve takım oyununda daha bilinçli üyeler haline gelmeleri de amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı
 • Temel Düzey Vergi Uygulamaları
 • Vergi Kavramları, Vergi Usul Kanunu ve Vergi Konuları
 • Tam Mükellefiyet, Dar Mükellefiyet 
 • Vergi Sorumluluğu ve Müteselsil Sorumluluk
 • Kurumlar Vergisi Kanunu
 • Örnek Kurumlar Vergisi Uygulaması
 • Vergi Beyannameleri
 • Defter Tutma, Defter ve Belge Düzeni, Kayıt Nizamı ve Bildirimler 
 • Katma Değer Vergisi Özellikli Konular ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Yurtdışı Yabancı Faturaların Vergilendirilmesi
 • Damga Vergisi Kanunu ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Transfer Fiyatlaması Uygulaması, Grup içi hizmetler
 • Kurumlar Vergisi Teşvik ve İstisnalar