1.7 Etik Komitesi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        4.800 ₺ + KDV

Üst Düzey Yöneticiler

Şirketlerin sektör ve kültürleri özelinde uluslararası en iyi uygulamalar kapsamında oluşturmaları önerilen iş etiği ilkeleri ile bahsedilen risklerin asgari seviyelere indirgenmesi mümkündür . 

Eğitimimiz; ulusal ve uluslararası en iyi uygulamalar kapsamında oluşturulması önerilen iş etiği ilkelerini, etik ilkelerin işleyişindeki bildirim ve yönetim mekanizmalarının genel yapısının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Firmaların kurumsallaşma süreçlerinin bir yansıması olarak çalışanlar, ortaklar, tedarikçiler, müşteriler, bayiler ve kamuoyu ile olan ilişkilerde benimsenen ortak çalışma şeklinin belirlendiği etik ilkelerin çalışma hayatı içinde yaşatılmasında çalışanların etkin rol almasını ve sahiplenmesinin sağlanması ve ilkelerin yönetilmesine ilişkin işleyiş sisteminin ne şekilde kurulabileceğine yönelik değerlendirmelerin yapılarak farkındalığın artırılması.

Eğitim Programı
  • Etik ve İş Etiği İlkeleri
  • İş Etiği İlkelerine Neden İhtiyaç Var?
  • Etik Kurul ve Etik Temsilcilerinin Görevleri
  • Etik Kurul yapıları ve işleyişine yönelik örnekler
  • Etik Hat ve Etikle İlgili Konularda İzlenmesi Gereken Yol
  • Yapılacak Bildirimlere İlişkin Detaylar ve Çalışanlarının Etikle İlgili Sorumlulukları
  • Örnek İş Etiği İlkeleri ve Bunlara İlişkin Örnekler (Konu bazında workshop çalışması)