Eğitimin Hedef Kitlesi

Bilgi Teknolojileri departmanlarının yönetici ve çalışanları ile kurumsal ve teknoloji risklerinin yönetimine ilişkin sorumlulukları üstlenen tüm personel

Eğitimin Kapsamı

Eğitimimiz, şirketlerin kurumsal ve teknoloji risklerinin yönetimine ilişkin sorumlulukları üstlenen yöneticiler için siber güvenlik konusunda sıkça karşılaşılan tehditler, kısa ve orta vadeli iş planları oluşturulurken baz alınacak temel siber güvenlik bileşenleri ile birlikte, ilgili kavramları, güncel ve yaklaşan mevzuatları, küresel ve yerel iş planlarında göz önüne alınması gereken siber güvelik yaklaşımlarını içermektedir.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımıza siber saldırılar ve şirket içi tehditlere karşı nasıl korunabileceğini ve bunlara karşı hazırlıklı olmanın ne gibi fırsatlar yaratabileceğini ortaya koyarak, şirketlerde dikkat edilmesi gereken temel siber riskleri, müdahale süreci ve korunma yöntemleri ile ilgili gerekli bakış açısını ve bilgi birikimini sunmaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

  • Güncel Siber Güvenlik Tehdit Trendleri
  • Siber Saldırı Yöntemleri
  • Şirketinizi Bekleyen Siber Riskler
  • Siber Saldırılardan Korunma Yöntemleri
  • Siber Olaylara Müdahale Süreci
  • Stratejik ve Mimari Açıdan Siber Güvenlik Yaklaşımı
  • Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği