1.12 İşletme Yönetimi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
2 Gün
Katılım Ücreti:        8.600 ₺ + KDV

Tüm düzey yöneticiler ve beyaz yaka çalışanlar.

İşletme yönetimi eğitimi, tüm yönetim kademelerine ve beyaz yakalara hitap eden kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır. Bu eğitim, katılımcılara işletmelerin yönetiminde etkinlik ve başarı için gerekli olan temel bilgi, beceri ve stratejik yaklaşımları öğretmeyi hedeflemektedir. Bu eğitim kapsamında, katılımcılar işletme süreçlerinin temel prensiplerini öğrenirler.

İşletme yönetimi eğitimi, katılımcılara işletmelerin planlama, organizasyon, yönlendirme ve kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını nasıl etkin bir şekilde gerçekleştireceklerini öğretir.Ayrıca, liderlik becerilerini geliştirme, insan kaynakları yönetimi, iletişim ve motivasyon gibi önemli yönetim becerilerini de ele alır.

İşletme yönetimi eğitimi ayrıca katılımcılara işletmelerin iç ve dış çevresindeki değişimleri nasıl analiz edeceklerini ve buna göre stratejik kararlar alacaklarını öğretir. Bu kapsamda, katılımcılar işletme stratejileri oluşturma, rekabet avantajı elde etme, pazar analizi yapma ve stratejik planlama gibi konuları öğrenirler. Ayrıca, işletmelerin sürdürülebilirlik, inovasyon ve dijital dönüşüm gibi günümüz iş dünyasında önemli olan konulara nasıl adapte olabileceklerini de öğrenirler.


İşletme yönetimi eğitimi, katılımcılara işletmelerin temel işleyişini anlamayı, işletme süreçlerini yönetmeyi ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim, tüm yönetim kademelerinde çalışan profesyonellere işletmelerin başarısı için gereken temel bilgileri sunarak, onları yönetim alanında daha etkili ve verimli bir şekilde hareket etmeye teşvik eder.

Eğitim Programı

1. Yönetim Kavramı ve Tanımı

- Yönetim tanımı ve önemi

- Yöneticinin rolleri ve yetkinlikleri

- Yönetimin tarihsel gelişimi

2. Planlama

- Planlama kavramı ve süreci

-Stratejik planlama ve hedef belirleme

- İşletme planları ve alt planlar

- Planlama araçları ve teknikleri

3. Organizasyon

-Organizasyon kavramı ve yapılandırma

- Organizasyonel yapı tipleri ve tasarımı

- Otorite ve sorumluluk ilişkileri

- İşlevsel ve bölgesel yapılar

- İşletme içi iletişim ve koordinasyon

4. Yönlendirme (Liderlik)

- Liderlik tanımı ve önemi

- Liderlik teorileri ve yaklaşımları

- Liderlik stilleri ve özellikleri

- Motivasyonun önemi ve teorileri

- Etkili iletişim ve takım yönetimi

5. Kontrol

- Kontrol kavramı ve önemi

- Kontrol süreci ve adımları

- Performans ölçümü ve değerlendirme