Altar Çalışaneller

Deneyim

2007-2012 yılları arasında Mazars-Denge’de Vergi Tasdik Hizmetlerinde görev almıştır.

2012 yılında KPMG Türkiye’ye katılmış ve Vergi-Tam Tasdik Hizmetleri bölümünde Direktör olarak görevine devam etmektedir.

Yerel vergi mevzuatı, uluslararası vergilendirme, transfer fiyatlandırması ve şirket satın almaları konularında geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir.

Vergi denetim programı (RoboTax), Doküman Yönetim Sistemi ve RPA ile rapor otomasyonu gibi birçok Vergi Teknoloji projelerinde yer almıştır.

Otomotiv, ilaç, gıda ve üretim sektörlerinde uzmanlaşmıştır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman Bilim Dalı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanına sahiptir.

KGK Bağımsız Denetçi lisansına sahiptir.

SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansına sahiptir.

Eğitmenin verdiği eğitim henüz tanımlanmamıştır.