Aslı Türel

Deneyim

2001 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

2004 yılında muhasebe-denetim yüksek lisans programından, 2008 yılında da muhasebe doktora programından mezun olmuştur.

Ağustos 2008 – Ocak 2009 döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Ball State Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunarak akademik çalışmalarına devam etmiştir.

2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör unvanını almıştır. 2016 yılında Erasmus kapsamında Coimbra Business School’da ders vermiştir.

2014 - 2019 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde dekan yardımcılığı yapmıştır.

Çeşitli ülkelerde düzenlenen muhasebe konferanslarında bildiriler sunmuş ve çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi bulunmaktadır.

Halen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasabe Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 İstanbul Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir.

UFRS, finansal muhasebe/raporlama ve denetim alanlarında eğitimler vermektedir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Lisans: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2001

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe-Denetim Bilim Dalı, 2004

Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Bilim Dalı, 2008

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü, İşletme Ağırlıklı İngilizce Programı Sertifikası, 2003

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Uluslararası İşletmecilik Programı, 2004