Başak Diclehan

Deneyim

  • Başak Diclehan KPMG’ye 2003 yılında asistan olarak başlamıştır. 2014 yılında KPMG Transfer Fiyatlandırması departmanında Direktör olarak terfi etmiş ve halen Direktör olarak görev yapmaktadır.
  • Bu departmana katılmadan önce tam tasdik, danışmanlık ve çok uluslu şirketlerin devir ve birleşme hizmetlerinde görev yapmıştır.
  • Başak Diclehan çok uluslu tüketim ve endüstriyel firmaların, çok uluslu distribütör firmaların ve diğer hizmet firmalarının tam tasdik denetimlerinde görev almıştır.
  • Çeşitli şirket birleşmeleri ve özelleştirme projelerinde görev almıştır.
  • Finans sektöründe , çokuluslu tüketim firmaları , endüstriyel firmalar ve distribütör firmaların ve diğer hizmet firmalarının transfer fiyatlandırması dokümantasyon ve planlama çalışmalarının yürütülmesi görevlerinde bulunmuştur.
  • Transfer Fiyatlandırması konusunda kapsamlı bilgiye sahiptir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

  • Lisans : Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanına sahiptir.