Batuhan Tellioğlu

Deneyim

Uluslar arası ticari tahkim mahkemesi (ICC International Chamber of Commerce) ve yerel ve uluslar arası ticari mahkemelerde görülen ticari uyuşmazlık davalarında bilir kişi takımlarında yer almış ve kar kaybı / zarar hesaplaması çalışmaları yönetmiştir. Sigortalı-sigortacı uyuşmazlıklarında tazminata konu edilen zararın hesaplandığı, sigorta tazminat talebi değerlendirme çalışmalarını yönetmiştir. FCPA, UK Bribery Act, Anti-Trust ve GDPR / KVKK mevzuatlarına uyum konularında incelemeler ve danışmanlık faaliyetleri yürütmüştür. Finansal kuruluşlara, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi (AML / CFT) başlığında, uyum yapısının değerlendirilmesi, süreç iyileştirmesi ve veri analitiği konularında danışmanlık hizmeti vermiştir. Çeşitli futbol kulüplerinde yönetim devri sonrası, geçmiş yönetim döneminde yapılan faaliyetlerin incelenmesi ve aksaklıkların tespiti adına proje yürütmüştür Birçok çok uluslu ve yerel organizasyonda süreç incelemesi, usulsüzlük incelemesi, usulsüzlük risk değerlendirmesi projesi yürütmüştür. Şirket birleşme ve satın almalarında satın alanlar adına adli değerleme projeleri gerçekleştirmiştir. Türkiye sigorta sektörünü gözetici kamu kuruluşunda, sağlık branşında suiistimalin önlenmesinde veri analitiğinin kullanılması danışmanlık projesini yönetmiştir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği

Sertifikalı Usulsüzlük Denetçisi (CFE)