Celal Küpeli

Deneyim

Mezuniyetinden sonra, 2008 yılında PwC’de iş hayatına başladı. Mart 2015’te KPMG’ye vergi müdürü olarak katılmıştır. Vergi denetimi ve danışmanlığı işlerinden sorumlu olarak çalışmıştır. Ulusal ve uluslararası vergi mevzuatı ve uygulamaları, dar mükellef kurumların vergilendirilmesi ve vergi ihtilafları konularında uzmanlaşmıştır. Enerji, altyapı, üretim, hizmet ve perakende alanlarında sektör tecrübesine sahiptir.


Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Mali Hukuk, 2011 Lisans: İstanbul Üniversitesi, İngilizce İktisat-2007, Hukuk (Çift Anadal)-2008 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), Bağımsız Denetçi ve Avukat unvanlarına sahiptir