Cenk Tuce

Deneyim

Cenk Tuce, KPMG bünyesinde Usulsüzlük İncelemeleri ve Ticari Uyuşmazlıklar Birimi’nde Kıdemli Müdür olarak görev yapmaktadır. Sertifikalı Suiistimal İnceleme Uzmanı’dır (CFE). Türkiye’de faaliyet gösteren finansal kurumlar nezdinde gerçekleşen suiistimallere yönelik inceleme ve soruşturmalarda rol almıştır. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren kuruluşlara, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanının önlenmesi ve uluslararası yaptırımlar konularında uyum yapısının değerlendirilmesi ve süreç iyileştirmeleri konularında destek vermiştir. Türkiye’nin önde gelen organizasyonlarında, tüm faaliyetlere ilişkin süreç denetimleri gerçekleştirmiştir.

Finansal kuruluşlarda suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi (AML / CFT) konularında uyum yapısının değerlendirilmesi, süreç iyileştirmesi çalışmaları gerçekleştirmiş ve kurum personeline eğitimler vermiştir. Şirketler nezdinde birinci seviye kontrol yapısının, yönetişim ortamının ve öz değerlendirme süreçlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmüştür. Türkiye ve Dünya’da önde gelen organizasyonlar başta olmak üzere çok uluslu ve yerel birçok organizasyonda süreç denetimi projeleri yürütmüştür. Finansal kurumlar nezdinde gerçekleşen iç ve dış dolandırıcılık vakalarına ilişkin incelemelerde bulunmuştur.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Finansal Ekonomi Lisans,

Ankara Üniversitesi, İstatistik

Sertifikalı Usulsüzlük Denetçisi (CFE)