Doğa Civikgedey

Deneyim

Doğa 2013 yılında KPMG Türkiye ailesine katılmış olup, KPMG Denetim Bölümü’nde asistan olarak görev yapmış, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) regülasyonları uyarınca denetim çalışmalarına katılmıştır.

2014 yılında KPMG Türkiye Danışmanlık bölümüne katılan Doğa’nın muhasebe, kurumsal risk yönetimi, iç denetim, iç kontrol ve finansal kontrol alanlarında deneyimi bulunmaktadır.

Yaptığı işler özetle; Politika ve prosedürlerin standartlar doğrultusunda uygulanması, Dizayn ve etkinlik testlerinin gerçekleştirilmesi, Kurumsal risk yönetimi sisteminin kurulması ve etkin hale getirilmesi,

Uyum yönetimi sisteminin kurulması, etkin hale getirilmesi ve denetimi,

SOX & J-SOX denetimleri ve uyum çalışmaları,

İş akış şemalarının hazırlanması ve risk noktalarının belirlenmesi,

Risk matrisi ve risk envanterlerinin hazırlanması,

Politika ve prosedürlerin hazırlanması,

Risk içeren süreçlerin belirlenmesi ve iş ortaklarına risklere ilişkin tavsiyelerin verilmesi,

Belirlenen risklere karşı önlemler alınması ve potansiyel riskler için farkındalık oluşturulması,

Finans ve muhasebe bazlı iç denetim çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

İç denetim raporlarının hazırlanması, analizi ve değerlendirilmesi,

Stok & maliyet, satış hesapları, satın alma, insan kaynakları, satış tahminleri, nakit yönetimi, maliyet, bütçe, raporlama, planlama, kontrol, sabit kıymet ve envanter süreçleri bazlı projelerin gerçekleştirilmesi,

Operasyonel ve finansal verimliliğin artırılmasına yönelik olarak iş ortaklarına tavsiyeler hazırlanması, İş yükü analizi ve norm kadro projelerinin gerçekleştirilmesi

Başlıca müşterileri holding şirketleri, gıda, otomotiv, taşıma ve tüketici ürünleri sektörleridir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, İşletme

Yabancı Dil

İngilizce

Almanca