Dr. Neslihan Özdemir

Deneyim

Bankacılık sektörünün düzenlenmesi, risklerin belirlenmesi ve izlenmesi ile sorunlu aktiflerin çözümlenmesinde 20 yılı aşkın tecrübesiyle bankacılık sektöründe uzmanlığı bulunmaktadır. TCMB, BDDK, TMSF’de bankacılık sektörü ağırlıklı olmak üzere finansal hizmetler sektöründe geniş sektörel tecrübeye sahiptir.

• Bankalarda finansal riskler ve yönetilmesi, mevcut ve potansiyel riskleri kapsayan sermaye yönetimi, risk yönetim aracı olarak isedes, stres test, iç sistemler ve iç kontrol,

• Çevre Sosyal ve Yönetişim riskleri(ESG), KPIs, Kurumsal-KOBİ-bireysel-sektörel ölçüm, ısı haritası oluşturma, sürdürülebilirlik ve raporlama GRI, TCFD, IIRC-SASB, ISSB vb.

• Sürdürülebilir finans kapsamında çok taraflı kuruluşlarda-EBRD, IFC, WB vs- finansman standart ve kriterleri, AB taksonomisi, SKH, SKDM ve ihracatçı firmalara-büyük/kobi- tedarik zincirlerine etkisi, ISO 14064-1, Yeşil varlık oranı vs

• TFRS9; Basel I,II, 3, IV IRB model, risk bileşenlerinin analizi, modellenmesi, validasyon vb.

• Türev ürünler ve finansal araçlar, tezgah üstü ve organize piyasalarda işlemler: Türkiye ve Dünya

• Riskten korunma muhasebesi,

• Türkiye’de sermaye piyasası ve araçlarının gelişimi, finansal sistemdeki etki ve önemi,

• Kobilerin finansmana erişimi, sermaye yapısı, ekonomik döngülere etkisi, Kobilerde risk yönetimi,

• Geleneksel olan ve olmayan para politikaları ve araçları, merkez bankacılığında para kurulu, merkez bankalarında reaksiyon fonksiyonu, enflasyon ve hedeflemesi,

• Türkiye ve dünyada bankacılık krizleri,

• Makro ihtiyati politikalar, makro ekonomik göstergeler ve dinamikler,

• Sorunlu banka varlıklarının çözümlenmesi,

• Varlıkların menkul kıymetleştirilmesi(securitization, covered bonds) Türkiye ve Dünya,

• İnşaat ve konut sektörünün fonlanması ve taşıdığı finansal riskler,

başlıklarının arasında bulunduğu pek çok konuda çalışmalar, yurt içi ve yurt dışında sunumlar gerçekleştirmiş; komite ve gruplara üye olmuş, yuvarlak masa toplantılarına katılmıştır.

Akademik çalışmalar kapsamında makaleler yazmış, tez danışmanlığı yapmış ve Okan Üniversitesi Bankacılık Bölümü yüksek lisans öğrencilerine risk yönetimi dersi vermiştir.

Sürdürülebilir finansa erişim, firmaların döngüsel ekonomiye geçişte hazırlık durumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları, üniversiteler bünyesinde sürdürülebilirlik kapsamında bilimsel araştırma projeleri, kümeleme çalışmaları ile kuruluş birliklerinde eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik, Bs, Ankara, 1988

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik, Ms, Ankara, 1993

• Strathclyde University, Graduate Business School, Glasgow, Scotland, 1994

• NC State University, Economics, Ms, NC/USA, 2000

• Okan Üniversitesi, Bankacılık Bölümü, PhD, İstanbul, 2016