Dr. Neslihan Özdemir

Deneyim

Bankacılık sektörünün düzenlenmesi, risklerin belirlenmesi ve izlenmesi ile sorunlu aktiflerin çözümlenmesinde 20 yılı aşkın tecrübesiyle bankacılık sektöründe uzmanlığı bulunmaktadır. TCMB, BDDK, TMSF’de bankacılık sektörü ağırlıklı olmak üzere finansal hizmetler sektöründe geniş sektörel tecrübeye sahiptir. • Geleneksel olan ve olmayan para politikaları ve araçları, merkez bankacılığında para kurulu, merkez bankalarında reaksiyon fonksiyonu, enflasyon ve hedeflemesi, • Türkiye ve dünyada bankacılık krizleri, • Sorunlu banka varlıklarının çözümlenmesi, • Bankalarda finansal riskler ve yönetilmesi, mevcut ve potansiyel riskleri kapsayan sermaye yönetimi, risk yönetim aracı olarak iç sistemler ve iç kontrol, • Türev ürünler ve finansal araçların değerlemesi, • TFRS9 ve riskten korunma muhasebesi, • Türkiye’de sermaye piyasası ve araçlarının gelişimi, finansal sistemdeki payı, • Kobilerin finansmana erişimi, sermaye yapısı, ekonomik döngülere etkisi, Kobilerde risk yönetimi, • Makro ihtiyati politikalar, makro ekonomik göstergeler ve dinamikler, • Varlıkların menkul kıymetleştirilmesi(securitization, covered bonds) Türkiye ve dünya uygulamaları, • İnşaat ve konut sektörünün fonlanması ve taşıdığı finansal riskler, başlıklarının arasında bulunduğu pek çok konuda çalışmalar, yurt içi ve yurt dışında sunumlar gerçekleştirmiş; komite ve gruplara üye olmuş, yuvarlak masa toplantılarına katılmıştır. Akademik çalışmalarda tez danışmanlığı yapmış ve Okan Üniversitesi Bankacılık Bölümü yüksek lisans öğrencilerine risk yönetimi dersi vermiştir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik, Bs, Ankara, 1988

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik, Ms, Ankara, 1993

• NC State University, Economics, Ms, NC/USA, 1999

• Okan Üniversitesi, Bankacılık Bölümü, PhD, İstanbul, 2016

Eğitmenin verdiği eğitim henüz tanımlanmamıştır.