Elif Nazlı Işık

Deneyim

KPMG Türkiye bünyesinde Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı bölümünde Müdür olarak görev yapmaktadır. Suistimal ve uyum risk değerlendirmeleri, etik ve uyum danışmanlığı, usulsüzlük incelemeleri ve soruşturmaları, finansal tablo denetimi konularında deneyime sahiptir.

Yerel ve uluslararası kuruluşlara, suç gelirlerinin aklanması & terörizmin finansmanının önlenmesi, uluslararası yaptırımlar, etik ilkelere uyum konusunda mevcut yapıların değerlendirilmesi ve süreç iyileştirmelerine yönelik aksiyon planlarının hazırlanması konularında destek vermiştir.

Çeşitli sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarda, etik ve uyum yönetimi, ihbar bildirim hatlarının kurulması ve yönetimi projelerinde danışman olarak görev almış ve kurum personeline bu konularda eğitimler vermiştir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Lisans, İstanbul Üniversitesi, İşletme