Gizem Genç

Deneyim

KPMG’deki kariyerine 2017 yılında Finansal Hizmetler Danışmanlığı Bölümü altında başlamış olup şuan Kıdemli Danışman olarak görevini sürdürmektedir.

Müşteri portföyü, BDDK, Hazine ve UFRS düzenlemelerine tabi banka ve telekomünikasyon şirketleri gibi birçok yerli müşterilerden oluşmaktadır.

UFRS 9 standardına dair kapsamlı bilgi birikimine sahiptir.

UFRS 9 Değer Düşüklüğü kapsamında bankacılık, telekomünikasyon ve finansal kiralama sektöründe çeşitli dönüşüm ve uygulama projelerinde aktif rol almıştır.

IDD ve UFRS 9 kapsamında LGD modellerinin R programlama dili ile oluşturulmasında ve uygulamasında ve validasyon projelerinde görev almıştır.

R ile zaman serisi modellemesi ve makroekonomik model geliştirme projelerinde yer almıştır.

Operasyonel risk kalibrasyon projesinde aktif rol aldı. Beklenen kredi zararı hesaplama modellerinin denetimi projelerinde aktif rol almaktadır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Yeditepe Üniversitesi, Matematik, BSc

Yeditepe Üniversitesi, Finansal İktisat,MSc