Hande Açdoyuran

Deneyim

KPMG Türkiye’de Suistimal İnceleme ve Önleme biriminde müdür olarak çalışmaktadır.

Hande, Suistimal İnceleme ve Risk Yönetimi, Rüşvet ve Yolsuzluk, FCPA, Soruşturma, Mali Yönetim, Etik Kod Hazırlama, Uygunluk Yönetimi Sistemi, İç Kontrol Tasarımı ve Risk Değerlendirmesi konularında uzmanlaşmış KPMG Türkiye Risk Danışmanlığı üyesidir. Hande KPMG Türkiye’de çalışmaya başlamadan önce Eylül, 2013 – Ağustos 2014 tarihleri arasında EY Türkiye’nin Denetim Bölümünde asistanlık yapmıştır. Ayrıca Ağustos 2014 – Mart 2016 tarihleri arasında özel bir bankanın Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmıştır.

 "Yolsuzluk ve Rüşvetin Önlenmesi" kapsamında yürütülen projeler

 Özellikle sağlık ve ilaç sektöründe olmak üzere durum tespiti çalışmaları,

 Şirketlere etik uyum programlarının kurulmasına yönelik yürütülen projelerde görev almıştır. Dahil olduğu projeler süresince;

 Yönetim ve çalışanlar ile gerçekleştirilen görüşmeler ile ilgili süreç hakkında bilgi edinilmesi

 İç kontrole ilişkin hatalı ve riskli noktaların tespit edilmesi ve raporlanması

 Uyum programı kapsamında şirketler için etik kod, politika/prosedür yazılması, etik konulara ilişkin yüz yüze eğitim dokümanlarının hazırlanması

 İlaç ve sağlık sektörleri başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine ilişkin denetimlerin sürdürülmesi

 Suistimal ve çalışanların görevlerini kötüye kullanması sebebiyle yürütülen soruşturmalarda ana kontrol zayıflıklarının belirlenmesi ve birincil risk işlevlerinin etkinliğini sistematik bir yaklaşımla değerlendirilmesi için çeşitli soruşturma tekniklerinin kullanılması

 Yolsuzluk araştırmaları kapsamında çok uluslu şirketler için Nuix kullanarak e-posta incelemeleri gerçekleştirilmesi süreçlerinde etkin olarak rol almıştır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

■BS, Middle East Technical University, Economics,

Eğitmenin verdiği eğitim henüz tanımlanmamıştır.